Projekti u izgradnji

lista projekata

Luka Energy

Brodarevo 2

Brodarevo 2 je locirano na na ulazu u kanjon reke Lim u blizini mesta Divci a nizvodno od mesta Brodarevo … Continue reading

Brodarevo 1

Brodarevo 1 je locirano na ušću reke Kruševice u Lim uzvodno od mesta Boraderevo. Instalisani protok Qinst=150 m3/s Kota normalnog … Continue reading

MHE – Žuta stena

POZICIJA I OPIS LOKACIJE Mаle HE „Žutа stenа“:   Pregrаdni profil mаle hidro-elektrаne „Žutа stenа“, locirаn je nа oko 8,00 … Continue reading

Ecoman

MHE – RUDNJAK

Projektovana je da energetski preradi vode reke Gokčanice, desne pritoke Ibra, koja nastaje spajanjem Predolske i Kolske reke. Reka Gokčanica, … Continue reading

Macoman

MHE – Katići

Projektovana je da  energetski  preradi  vode Pločanske  i  Krive reke, sa ukupnom  instalisanom  snagom od  Ni = 735 kW. Zahvatanje … Continue reading