Izgrađeni objekti

i objekti pušteni u rad

MHE – Đorov Most

POZICIJA I OPIS LOKACIJE MHE Đorov most je derivaciona mala hidroelektrana koja se nalazi na ulazu u Nacionalni park “Kopaonik” … Continue reading

MHE – Samokovo

Gobeljska reka, KO Jošanička Banja