Brodarevo 2

Brodarevo 2 je locirano na na ulazu u kanjon reke Lim u blizini mesta Divci a nizvodno od mesta Brodarevo

Instalisani protok Qinst=150 m3/s
Kota normalnog uspora KNU=488.00 mnm
Instalisana snaga Pinst=22 250 kW
Očekivana godišnja proizvodnja 83 875 743 kWh

Brodarevo 1

Brodarevo 1 je locirano na ušću reke Kruševice u Lim uzvodno od mesta Boraderevo.
Instalisani protok Qinst=150 m3/s
Kota normalnog uspora KNU=513.00 mnm
Instalisana snaga Pinst=13 500 kW
Očekivana godišnja proizvodnja 45 859 953 kWh